EGZAMIN 8-KLASISTY – KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE

Oferujemy wszechstronne przygotowanie do egzaminu z j. angielskiego, polskiego oraz matematyki.

Można wybrać jeden kurs, dwa lub wszystkie ze zniżką 3%.

Wszystkie lekcje odbywamy w małych grupach do 4 osób, aby maksymalnie zadbać o każdego ucznia. Przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzamy testy sprawdzające wiedzę, żeby oszacować ewentualne zaległości uczestników. Na pierwszych lekcjach ocenimy też tempo uczenia się i zaangażowanie uczniów w prace domowe i wtedy podamy ostateczną potrzebną liczbę godzin kursu. Na chwilę obecną zakładamy, że egzamin odbędzie się na koniec kwietnia, jeśli termin się przesunie będzie więcej czasu na ćwiczenie testów egzaminacyjnych. Istnieje też możliwość dodania dodatkowych lekcji, jeśli w trakcie kursu okaże się, że pewna partia materiału sprawia grupie szczególne trudności (dotyczy to głównie matematyki).

Rekomendowana liczba godzin:

j. angielski2 x 60 min/ tydzień2 x 90 min / tydzień
j. polski1 x 90 min/ tydzień2 x 60 min/ tydzień
matematyka1 x 90 min/ tydzień lub 2 x 60 min1 x 120 min/ tydzień

 

Na każdym kursie przeprowadzamy całościowe powtórzenie materiału przewidzianego podstawą programową dla absolwentów klas 8, testy z ubiegłych lat oraz próbny egzamin.

Angielski – gruntowna powtórka poziomu A2: słownictwo, gramatyka i formy pisemne.

Polski – omówienie gramatyki, obowiązujących lektur oraz pisanie wymaganych typów prac.

Matematyka – powtórzenie wszystkich 20 działów oraz zrobienie 2-10 arkuszy egzaminacyjnych w zależności od długości trwania kursu.

Ponieważ zakres powtórek jest bardzo duży, nie będziemy na zajęciach odrabiać bieżących prac domowych.

Do każdego kursu polecamy książki kursowe i zeszyty ćwiczeń, które są podstawą do pracy na lekcjach, ale zapewniamy też własne, dodatkowe karty pracy w razie konkretnych potrzeb dydaktycznych.

 

Cena promocyjna do 15 września:

Liczba osób w grupie
3-4 osoby43 zł za 60 min65 zł za 90 min
Grupa 2- osoby55 zł za 60 min83 zł za 90 min
Grupa 1-osoba105 zł za 60 min158 zł za 90 min

 

Nauczyciele:

angielski:

Eliza Kostrzewa (ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu uczniów do wszystkich egzaminów: 8 klasa, matura, FCE, CAE).

Tomasz Skrzypczak (nauczyciel z doświadczeniem w przygotowaniu do egzaminu 8-klasisty oraz matury)

polski:

Hanna Marszałek (nauczyciel z dużym stażem, obecnie uczy w szkole prywatnej w Podkowie)

Barbara Wiącek (nauczyciel polskiego w prywatnej szkole w Grodzisku)

Matematyka:

Wiktoria Zajanczukowska (ekonomista z doświadczeniem prowadzenia korepetycji z matematyki i przygotowaniem do egzaminu 8-klasisty).

Aleksandra Płoska (absolwentka chemii z pasją i doświadczeniem w uczeniu matematyki)

Dodatkowo oferujemy lekcje z chemii i fizyki uzupełniające wiedzę lub rozwijające w kierunku olimpiad przedmiotowych dla pasjonatów nauk ścisłych.

Nauczyciele:

Aleksandra Płoska – chemia, matematyka, fizyka