Polityka prywatności „Arete Education Joanna Rostek”

„Arete Education Joanna Rostek” dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności przetwarzanych danych osobowych. Dlatego „Arete Education Joanna Rostek” przyjęła niniejszą Polityka prywatności. Można w niej znaleźć informacje m.in. w jakim celu i jakiego rodzaju dane osobowe są zbierane, jak są chronione, jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa (dalej: „Ty”, „Twoje”) danych osobowych jest „Arete Education Joanna Rostek” (dalej: „my”). Możesz kontaktować się z nami:

– listownie na adres: ul. Załamana 7, 05-822 Milanówek
– mailowo: office@edutte.com
– telefonicznie: +48 501 257 695

2. Kategorie danych osobowych

W ramach prowadzonej przez nas działalności zbieramy dane osobowe niezbędne do realizacji oferowanych usług w tym pozyskujemy dane od osób, które:

– podpisują z nami umowę
– uczestniczą w zajęciach i kursów językowych
– kontaktują się z nami poprzez formularz na stronie www.edutte.com, mailowo, telefonicznie – zapisują się na newsletter na stronie www.edutte.com
– odwiedzają stronę www.edutte.com

3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Poniższe tabele zawierają informacje dotyczące przetwarzania poszczególnych kategorii danych osobowych w tym: rodzaje zbieranych przez nas danych osobowych, sposób i powód ich wykorzystania, podstawę prawną przetwarzania oraz Twoje uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

3.1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach umowy i uczestnictwa w zajęciach i kursach językowych

Cele i podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzamy Twoje dane w celu:

– realizacji umowy (podstawą przetwarzania jest umowa na realizację usług zawarta z nami)
– rozliczeń rachunkowych, księgowych, podatkowych (podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny na podstawie przepisów prawa)
– ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi (podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu przyszłych roszczeń w związku z realizacją umowy)
– marketingu naszych usług (podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przekazywaniu informacji o naszych usług i promocjach)
– wysyłki newslettera (podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda)

Źródło danych: Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w momencie podpisania umowy.

Odbiorcy danych: Dane udostępniamy naszym podwykonawcom realizującym zlecone przez nas usługi np. hosting, działania IT, marketing. Z naszymi podwykonawcami podpisaliśmy umowy, a przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z naszymi zaleceniami.

Okres przechowywania:

Dane będą przez nas przetwarzane:

– przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (realizacja umowy)
– przez czas wskazany w przepisach prawa (rozliczenia rachunkowe, księgowe, podatkowe)
– do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy (ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi)
– do czasu wniesienia sprzeciwu lub zakończenia umowy (marketing naszych usług)
– do momentu cofnięcia zgody w dowolnym momencie (wysyłka newslettera). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Przysługujące prawa:

Masz następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

– prawo dostępu do danych osobowych
– prawo żądania sprostowania danych osobowych
– prawo żądania usunięcia danych osobowych
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
– prawo do przenoszenia danych
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

3.2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach formularza na www.edutte.com oraz przekazanych mailowo i telefonicznie

Źródło danych: Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w formularzu z www.edutte.com, drogą mailową lub podczas rozmowy telefonicznej.

Cele i podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzamy Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub wyjaśnienia zgłoszonej przez Ciebie sprawy. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności udzielenia odpowiedzi i wyjaśnienia sprawy w związku z otrzymanym zapytaniem.

Odbiorcy danych:

Dane udostępniamy naszym podwykonawcom realizującym zlecone przez nas usługi np. hosting, działania IT. Z naszymi podwykonawcami podpisaliśmy umowy, a przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z naszymi zaleceniami.

Okres przechowywania:

Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia z Tobą korespondencji. Po tym czasie Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

Przysługujące prawa:

Masz następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

– prawo dostępu do danych osobowych
– prawo żądania sprostowania danych osobowych
– prawo żądania usunięcia danych osobowych
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

3.3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach newslettera

Źródło danych: Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zapisu na newsletter.

Cele i podstawa prawna przetwarzania:

Za Twoją zgodą wysyłamy na podany przez Ciebie adres e-mail informacje w postaci newslettera, na który zapisałeś się na naszej stronie www.edutte.com.
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na przekazywaniu drogą elektroniczną informacji na temat szkoleń i kursów językowych oraz innych naszych usług.

Odbiorcy danych:

Dane udostępniamy naszym podwykonawcom realizującym zlecone przez nas usługi np. hosting, działania IT. Z naszymi podwykonawcami podpisaliśmy umowy, a przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z naszymi zaleceniami.

Okres przechowywania:

Dane będą przetwarzane do czasu wycofania Twojej zgody na otrzymywanie newslettera. Zgodę możesz cofać w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Przysługujące prawa:

Masz następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

– prawo dostępu do danych osobowych
– prawo żądania sprostowania danych osobowych
– prawo żądania usunięcia danych osobowych
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
– prawo do przenoszenia danych
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

3.4. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zbieranych podczas odwiedzin na stronie www.edutte.com

Cele i podstawa prawna przetwarzania:

Wykorzystujemy dane zbierane za pomocą plików cookies w celu ułatwienia korzystania z naszej strony internetowej w tym:

– dostosowania zawartości do Twoich preferencji
– zapewnienia bezpieczeństwa przeglądania strony
– analityki (statystyki) strony i polepszenia jakości świadczonych usług Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa usług.

Źródło danych: Dane otrzymaliśmy z plików cookies zainstalowanych na Twoim urządzeniu np. komputer lub tablet.

Odbiorcy danych:

Dane udostępniamy naszym podwykonawcom realizującym zlecone przez nas usługi np. hosting, działania IT, usługi marketingowe. Z naszymi podwykonawcami podpisaliśmy umowy, a przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z naszymi zaleceniami.

Okres przechowywania:

Dane będą przetwarzane do momentu opuszczenia prze Ciebie strony lub zamknięcia przeglądarki. W przypadku analityki strony, dane będą przetwarzane przez określony w parametrach pliku czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

Przysługujące prawa:

Masz następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

– prawo dostępu do danych osobowych
– prawo żądania sprostowania danych osobowych
– prawo żądania usunięcia danych osobowych
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

4. Bezpieczeństwo danych osobowych

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa wdrożyliśmy zabezpieczenia i procedury adekwatne do ryzyk związanych z przetwarzania danych osobowych. Stosujemy rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

5. Polityka cookies

Wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu, z którego przeglądasz naszą stronę www.edutte.com np. w celu dostosowania strony do Twoich potrzeb, w celach statystycznych.

Pamiętaj, że oprócz powyższej Polityki prywatności opisującej przetwarzanie danych w naszej firmie, stosujemy również inne polityki w tym Politykę cookies dostępną na stronie www.edutte.com

Polityka cookies „Arete Education Joanna Rostek”

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami korzystania z plików cookies.

Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które zapisują się na Twoim urządzeniu końcowym w czasie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową.

DO CZEGO PLIKI COOKIES SĄ WYKORZYSTYWANE?

Na stronie wykorzystujemy pliki cookies techniczne i analityczne.

Techniczne pliki cookies są niezbędne dla prawidłowego działania strony. Wykorzystujemy je, by dostosowania zawartości strony do Twoich preferencji, zoptymalizować stronę pod kątem poprawnego i czytelnego wyświetlania oraz zapewnić bezpieczeństwo przeglądania strony.

Analityczne pliki cookies wykorzystujemy, aby ulepszyć funkcjonowanie naszej strony i świadczonych przez nas usług, a także analizować skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych. W przypadku analitycznych plików cookie korzystamy z rozwiązań i narzędzi Google, tj. Google Analytics.Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies Google znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności.

JAK DŁUGO PLIKI COOKIES SĄ PRZECHOWYWANE?

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies.

Sesyjne – pliki cookies tymczasowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia naszej strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Stałe – pliki cookies, które pozostają na Twoim urządzeniu końcowym przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

JAKIE DANE ZBIERANE SĄ ZA POMOCĄ PLIKÓW COOKIES?

Zbieramy o Tobie jedynie anonimowe dane statystyczne, które nie mają osobistego charakteru. Jedyną informacją o charakterze osobistym jest adres IP, który bez połączenia z innymi danymi nie powoduje Twojej identyfikacji.

Twój adres IP może być przekazany także naszym partnerom, w tym Google. Jednak i tutaj bez połączenia z innymi danymi nie powoduje Twojej identyfikacji.

CZY TRZEBA MIEĆ WŁĄCZONĄ OBSŁUGĘ PLIKÓW COOKIES?

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych dopuszcza domyślnie przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym.

Jeśli jednak nie wyrażasz na to zgody, poniżej wskazujemy sposób w jaki możesz w każdej chwili zmienić ustawienia, tak aby zapobiec zapisywaniu się plików cookie podczas odwiedzin na naszej stronie.

Przypominamy, że brak możliwości zapisywania plików cookies przez naszą stronę może uniemożliwić pełne i poprawne z niej korzystanie.

JAK WYŁĄCZYĆ OBSŁUGĘ PLIKÓW COOKIES?

Gdyby życzył sobie wyłączyć pliki cookies, możesz to uczynić poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl