Czym jest edukacja domowa i jak przygotować do niej dziecko?

Wiele osób szuka alternatywy dla systemowego szkolnictwa, czyli dla szkół publicznych i prywatnych. Niektórzy decydują się na edukację domową swoich dzieci. Ten sposób nauczania jest jednak wyzwaniem dla rodziców i całej rodziny pod względami: organizacyjnym, merytorycznym i społecznym.

Chcemy spełnić ich oczekiwania. Zapraszamy więc do edukacji domowej! Domowa Szkoła Edutte i Mamy Dom została stworzona dla dzieci, rodziców i nauczycieli. To bezpieczna przestrzeń, w której można znaleźć wsparcie w rozwoju, nauce, rozwiązywaniu konfliktów i pokonywaniu trudności. Nasi nauczyciele podążają za dzieckiem. W edukacji domowej bardzo ważne są dla nas empatyczna komunikacja i wzajemne okazywanie szacunku w szkole oraz w rodzinie.

Edukacja domowa w Edutte jest alternatywą dla tradycyjnej szkoły. Jak przygotowujemy uczniów w naszej kameralnej domowej szkole

Domowa szkoła jest adresowana do wszystkich dzieci w edukacji domowej. Nasze przedsięwzięcie ma różnorakie oblicza, a są one zależne od wieku i potrzeb. Zajęcia dopasowujemy do wieku grupy, nauczanie – do etapu rozwoju ucznia i poziomu jego wiedzy, aby mógł wynieść z naszej edukacji domowej jak najwięcej.

Grupa wczesnoszkolna (szkoła podstawowa)

 • Z założenia grupa jest zróżnicowana pod względem wieku.
 • Przewidziano naukę w kameralnych klasach: od około 10 osób (stała grupa) do co najwyżej 15 (dzieci dochodzące dwa lub trzy razy w tygodniu).
 • Spotkania odbywają się codziennie lub dwa, trzy razy w tygodniu.
 • Zajęcia realizowane są w godzinach 9–15.
 • Dziećmi opiekuje się dwóch, trzech nauczycieli z doświadczeniem wczesnoszkolnym. Nasza kadra to osoby z pasją, pomysłami i zaangażowaniem, traktujące dzieci podmiotowo. Dla nas liczy się nie tylko dyplom, ale serce i chęci, a także umiejętność pracowania z dziećmi w grupie oraz indywidualnie.
 • Realizujemy podstawę programową, ale też wykraczamy poza nią. Jesteśmy elastyczni i obserwujemy dzieci, żeby wiedzieć, jakie wybrać tematy, materiały, metod nauczania i pracy.
 • Proponujemy jak najwięcej zajęć na zewnątrz: w ogrodzie, w lesie, na wycieczkach.
 • Zapewniamy zdrowy catering. Można również przynosić własne jedzenie.
 • Organizujemy dla dzieci egzaminy wymagane przez Ministerstwo Oświaty.
 • Oferujemy innowacyjne czesne „szyte na miarę”. Rodzice mogą wybrać kwotę z zakresu opłat za dany rok.
Zapisz się
kursy językowe dla dzieci

Grupa nastolatków (szkoła podstawowa i średnia) uczniowie 11–14 lat i 15–18 lat

 • Zajęcia w grupie zróżnicowanej pod względem wieku w podanych zakresach.
 • Stała grupa – klasa 8–15 osób.
 • Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu w godz. 10–14.
 • Zajęcia są integracyjne, wielokierunkowe, łączą wiedzę z kilku przedmiotów, inspirują do poszukiwania źródeł i prowokują do krytycznego myślenia oraz dyskusji podczas nauki.
 • Stawiamy na kreatywne zajęcia ruchowe.
 • Organizujemy praktyczne lekcje artystyczno-rzemieślnicze.
Zapisz się

Grupy przedmiotowe według klas szkolnych (szkoła podstawowa i liceum)

 • Realizujemy zajęcia ze wszystkich przedmiotów szkolnych, głównie z: języków obcych, języka polskiego, matematyki, chemii, fizyki, biologii, historii, WOS, geografii i innych, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem.
 • Lekcje objęte są grafikiem: raz lub dwa razy po godzinie tygodniowo.
 • Nauczanie jest indywidualne albo w zorganizowanych klasach do 4 osób.
 • Zajęcia są niesztampowe – aktywizują uczniów i łączą różne dziedziny nauki.
 • Realizujemy podstawę programową i pomoc w przygotowaniu do różnych egzaminów.
Zapisz się

Grupy egzaminacyjne

 • W edukacji domowej prowadzimy przygotowanie do szkolnych egzaminów (8-klasisty i maturalnego) ze wszystkich przedmiotów
 • Oferujemy nauczanie i przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych.
 • Zajęcia trwają 60 lub 90 minut, z częstotliwością raz lub dwa razy w tygodniu.
 • Prowadzimy lekcje indywidualne lub kameralne w klasach co najwyżej 4-osobowych.
 • Systematycznie powtarzamy materiał i ćwiczenia, pracujemy na arkuszach egzaminacyjnych.
 • Dostosowujemy nauczanie i program do szybkości pracy uczniów.
 • W edukacji domowej przygotowujemy uczniów do radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym.
Zapisz się

Przykładowe warsztaty semestralne dla dzieci uczących się w naszej edukacji domowej

separator

Laboratorium krytycznego myślenia

Dla młodzieży w wieku 14–18 lat, maksymalna liczba uczestników – 12 (stała grupa). Istnieje możliwość prowadzenia zajęć po angielsku.

Zajęcia polegają na wspólnym rozwiązywaniu problemów, które można określić jako „filozoficzne”. Nie są to trudne tematy, lecz codzienne, znane starszym dzieciom i młodzieży. Na przykład: dzieło Damiana Ortegi, Cosmic Thing (2002; zdjęcie poniżej), ukazujące  słynnego „garbusa” w częściach, może posłużyć do omówienia tematu: Co w niewidoczny sposób napędza rzeczy, które uznajemy za oczywiste, lub jak obrazowo ująć pojęcie globalizacji.

Przygotujemy uczniów do konfrontowania się z tekstami kultury, obrazami oraz filmami – czasem na samych spotkaniach, czasem między nimi, w ramach pracy domowej. Kolejno poddajemy wszystko wspólnej analizie. Służyć temu będą zadania kształtujące umiejętności krytycznego myślenia oraz formułowania spostrzeżeń zrozumiale dla innych. Będą to więc wolne dyskusje w ramach grupy, dyskusje strukturyzowane (z podziałem na role) w parach lub zespołach. Zwieńczeniem zajęć może być debata oksfordzka na wybrany temat.

Laboratorium wyobraźni

Dla dzieci w wieku 10–14 lat, maksymalna liczba uczestników – 8 (stała grupa).

Przygotowujący zajęcia trener czerpie z własnego doświadczenia z grami fabularnymi (ang. role-playing games, RPG). Mają one postać interaktywnych historii. Uczestnicy są aktorami i przyjmują role głównych postaci, za których pośrednictwem wpływają na bieg zdarzeń. W czasie gry jedna osoba pełni funkcję narratora, zwanego mistrzem lub mistrzynią gry, opisującego świat i sytuacje oraz pilnującego pozostałych bohaterów.

Na tych zajęciach wspólnie stworzymy wymyślony świat, zaludnimy go postaciami i opowiemy sobie o nich historie. Takie ćwiczenia będą okazją do kształtowania wyobraźni na kilku poziomach. Z jednej strony, nieskrępowana kreatywność pozwala tworzyć wyimaginowaną rzeczywistość; z drugiej strony, zdrowy rozsądek i umiejętność logicznego myślenia i przewidywania są niezbędne, aby taki wyobrażony świat miał pozory realności, aby gracze poczuli się w nim zanurzeni (charakter immersyjny). Dodatkowo samo opowiadanie historii daje pole do rozwijania wielu umiejętności i cech – od odwagi cywilnej przez słownictwo oraz zdolność wypowiadania myśli, aż po biegłość w wyczuwaniu emocji i kształtowaniu nastroju odbiorców (np. poprzez dopasowanie narracji do podkładu muzycznego).

W efekcie zajęcia będą miały postać spotkań kreatywnych, w których będą stosowane: słowo mówione, muzyka i obraz.

Treningi biegowo-gimnastyczne

Dla rodziców oraz dzieci w wieku 10 lat i powyżej, maksymalna liczba uczestników – 15 (grupa otwarta).

Oferujemy prowadzenie zajęć po angielsku.

Zajęcia mają na celu kształtowanie elementarnej sprawności fizycznej, przyzwyczajanie ich do ruchu na świeżym powietrzu w różnych warunkach pogodowych. Podczas aktywności uczestnicy będą brali udział w różnych ćwiczeniach gimnastycznych, Umożliwiamy wykorzystanie elementów otoczenia jako improwizowanych darmowych przyrządów treningowych. Będziemy korzystać z tego, co akurat dostępne jest: drzewa, kamienie, murki itp. Zajęcia będą miały postać marszów, marszobiegów lub biegów, zależnie od sprawności uczestników. Atutem warsztatów jest praca z ciałem, np. gdy starsze dziecko poniesie młodsze. To z jednej strony ma konkretne zalety sprawnościowe (kształtowanie propriocepcji i dynamicznej równowagi z partnerem), a z drugiej – walor integracyjny, bo umożliwia wspólną integrację dzieci w różnym wieku i dorosłych.

Lekcje szermiercze

Dla dzieci od 10 lat i rodziców, maksymalna liczba uczestników – 4 (grupa otwarta). Istnieje możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim.

Zajęcia mają na celu kształtowanie sprawności uczestników. Służą głównie wzmocnieniu koncentracji, precyzji, koordynacji oraz przerzutności uwagi przez ćwiczenia szermiercze. Każde spotkanie zaczyna się krótką rozgrzewką grupową (ok. 15 min), obejmującą ćwiczenia gimnastyczne i zręcznościowe. Lekcje prowadzone są na zewnątrz szkoły, w ogrodzie. W cenie zajęć jest sprzęt konieczny do przeprowadzenia lekcji: maski szermiercze i bezpieczna plastikowa broń treningowa dla dwóch osób.

Zaletami lekcji szermierki są: ogólnorozwojowe działanie aktywności, możliwość wspólnego spędzania czasu dzieci i dorosłych (w tym osób niewidomych lub słabo widzących czy z niepełnosprawnością).

Na stronie prezentujemy tylko kilka naszych innowacyjnych zajęć dodatkowych w edukacji domowej. Są to przykłady rozmachu i nieograniczoności wizji budowania propozycji edukacyjnych.

Jesteś zainteresowany ofertą dodatkowych zajęć dla siebie i swojego dziecka? Masz pytania na temat edukacji domowej w Edutte? Chcesz zapisać dziecko na nasze zajęcia? Zapraszamy!

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego,
telefonicznie pod numerem: 730 850 887,
mailowo: office@edutte.com.