Kurs przygotowawczy do matury z języka polskiego oraz korepetycje

Egzamin maturalny nie bez powodu nazywany jest egzaminem dojrzałości. Sprawdza się w jego trakcie zdolność do „dorosłego” myślenia – analizy i syntezy, czyli widzenia połączeń między zagadnieniami, ale także oglądu szczegółu z szerszej perspektywy. Ocenia się swobodę wypowiedzi pisemnej i ustnej oraz sprawność wykonywania zadań na wyznaczony temat.

Matura z języka polskiego jest obowiązkowa, a jej wynik warunkuje przyjęcie na wymarzone studia. Skuteczne kursy do matury z języka polskiego na pewno w tym pomogą!

Z czego składa się egzamin maturalny z języka polskiego?

 • Część pisemna – jest oceniana przez zewnętrznych egzaminatorów, wpisanych do ewidencji okręgowej komisji egzaminacyjnej. Można napisać ją tylko w wersji podstawowej lub rozszerzonej, w zależności od umiejętności ucznia albo wymogów uczelni, na którą się wybiera.
 • Część ustna – jest ona oceniana przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny i posiada jednolitą formułę dla wszystkich zdających.

CZĘŚĆ PISEMNA – POZIOM PODSTAWOWY

 • trwa 240 minut,
 • składa się z dwóch arkuszy egzaminacyjnych:
  • arkusz 1 – język polski w użyciu (6–9 zadań), tekst historyczno-literacki (12–22 zadania),
  • arkusz 2 – wypracowanie,
 • maksymalnie można osiągnąć 70 punktów (język polski w użyciu – 13 punktów, tekst historyczno-literacki – 22 punkty, wypracowanie – 35 punktów).

CZĘŚĆ PISEMNA – POZIOM ROZSZERZONY

 • trwa 210 minut,
 • egzamin obejmuje wypracowanie (co najmniej 500 słów) na jeden z dwóch podanych tematów,
 • w wypowiedzi pisemnej należy przedstawić i uargumentować swoje zdanie, odwołując się do utworów literackich lub do wybranego kontekstu (np. historyczno-literackiego, kulturowego, historycznego, filozoficznego),
 • jednym z wykorzystywanych utworów literackich musi być lektura obowiązkowa,
 • maksymalna liczba punktów do uzyskania – 35.

CZĘŚĆ USTNA

 • trwa 30 min. (w tym 15 min. na przygotowanie i 15 min. na wypowiedź indywidualną oraz rozmowę),
 • zestaw składa się z 2 zadań i polega na zaprezentowaniu ich w rozmowie z egzaminatorami,
 • oceniana jest znajomość treści oraz problematyki lektury obowiązkowej, umiejętność interpretacji utworów z wykorzystaniem wiedzy historyczno-literackiej i teoretyczno-literackiej oraz kulturowej, a także oceniana jest sprawność językowo-retoryczna ucznia,
 • podczas wykonywania zadań na maturze nie można korzystać ze słowników ani innych pomocy naukowych,
 • maksymalna liczba punktów do uzyskania – to 30 (odpowiednio: 16 – za merytoryczność, 14 – za kompozycję wypowiedzi indywidualnej, 6 – za merytoryczność podczas rozmowy, 4 – za zasób i poprawność środków językowych).

Przygotowanie do matury z języka polskiego – skuteczne kursy maturalne w Edutte

Uczeń przede wszystkim powinien skupić się na intensywnej powtórce materiału, pogłębieniu wiedzy językowej, powtórzeniu lektur, teorii i historii literatury. Warto poszerzyć zasób słownictwa, ćwiczyć nie tylko treść, ale też formę wypowiedzi pisemnych i ustnych. Podczas kursów maturalnych trzeba poświęcić dodatkowy czas na powtórkę długich form pisemnych – wypracowanie jest najwyżej punktowaną częścią maturalnego egzaminu pisemnego. – jest ona oceniana przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny i posiada jednolitą formułę dla wszystkich zdających.

Zapisz się
kursy jezykowe indywidualne

Kursy maturalne z języka polskiego i korepetycje w Edutte

Przedstawiamy naszą ofertę, ponieważ widzimy rosnącą potrzebę powtórek materiału do egzaminu maturalnego. Nauka z doświadczonym korepetytorem to nie tylko wsparcie merytoryczne, to także gwarancja skupienia się na najważniejszych zagadnieniach.

Podstawowy kurs obejmuje cały materiał obowiązujący na maturze według wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W ramach kursu podstawowego uczymy pisania wypracowań, analizy i syntezy tekstów oraz powtarzamy wszystkie lektury wymagane na egzaminie. Dla matury rozszerzonej kurs jest stosownie wzbogacony o wymagane lektury i dodatkowo przygotowuje do pisania interpretacji porównawczej.

W zależności od tego, czy egzamin będzie się odbywał w formie podstawowej czy rozszerzonej, program dopasowujemy indywidualnie do ucznia. Z nami zdasz maturę na każdym poziomie!

Kurs przygotowawczy do matury z języka polskiego. Zajęcia obejmują:

 • omówienie lektur obowiązkowych – treść i problematykę,
 • ćwiczenie interpretacji utworów literackich,
 • formułowanie odniesień do innych tekstów kultury, z wykorzystaniem wiedzy z historii i teorii literatury oraz retoryki,
 • ćwiczenia pisania długich form,
 • system odpowiadania na pytania zamknięte,
 • powtórki teorii literatury i gramatyki,
 • rozszerzenie zasobu słownictwa,
 • pisanie próbnych arkuszy egzaminacyjnych z poprzednich lat,
 • powtarzanie całości programu wg wymogów CKE.

Doświadczeni nauczyciele w Edutte. Jak przygotowujemy materiały do kursu z języka polskiego?

 • Pracujemy na renomowanych podręcznikach i repetytoriach.
 • Działamy zgodnie z wytycznymi komisji egzaminacyjnej.
 • Opieramy się na materiałach z poprzednich lat.
 • Bazujemy na doświadczeniach nauczycieli.
 • Wyjaśniamy zasady punktowania.

Każdy uczeń, który weźmie udział w kursie przygotowawczym do egzaminu maturalnego, podniesie poziom swojej dojrzałości intelektualnej, pogłębi rozumienie literatury oraz polepszy sprawność pisania długich form wypowiedzi. Z pewnością kursy maturalne wzbogacą słownictwo oraz zredukują stres związany z nieznajomością formy arkuszy egzaminacyjnych.

Jak organizujemy kursy maturalne i korepetycje przygotowujące do egzaminu maturalnego z polskiego?

separator
1.

Kurs obejmuje od 73 do 84 godzin (godzina to 60 min.), w zależności od terminu rozpoczęcia kursu. Standardowo zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut.

2.

Możemy również zwiększyć liczbę lekcji w tygodniu do dwóch razy po 120 min., żeby w krótszym czasie omówić materiały.

3.

Zajęcia prowadzimy indywidualnie lub w małych grupach (2-4 osoby), dlatego liczbę lekcji możemy łatwo dostosować do uczestników.

4.

Odpowiadamy na indywidualne potrzeby poszczególnych kursantów podczas wspólnej nauki oraz dostosowujemy powtórki do wymagań ucznia.

KURSY MATURALNE Z JĘZYKA POLSKIEGO
JĘZYK POLSKI KURS
POZIOM PODSTAWOWY
JĘZYK POLSKI KURS
POZIOM ROZSZERZONY
72 godziny84 godziny
2 × 90 minut tygodniowo2 × 90 minut tygodniowo
Zapisz się

Chcesz zapytać o szczegóły kursu maturalnego z języka polskiego dla Twojego dziecka? A może szukasz korepetycji z innych przedmiotów?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego,
telefonicznie pod numerem: 730 850 887,
mailowo: office@edutte.com.

Kurs przygotowawczy do matury z matematyki oraz korepetycje

Egzamin z matematyki jest przez uczniów uważany za najtrudniejszy z podstawowych przedmiotów maturalnych. Egzamin maturalny jest przygotowywany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W ramach nauki uczniowie przystępujący do matury powinni powtórzyć część teoretyczną oraz rozwiązywanie typowych zadań maturalnych. Kurs przygotowawczy do matury z matematyki i korepetycje mogą okazać się niezbędne.

Na czym polega matura z matematyki?

Egzamin maturalny z matematyki jest testem pisemnym, obowiązkowym na poziomie podstawowym.

POZIOM PODSTAWOWY

 • trwa 180 minut,
 • składa się z pytań zamkniętych i otwartych, które sprawdzają nie tylko rezultat obliczeń, ale też sposób rozumowania ucznia,
 • maksymalnie można zdobyć 46 punktów.

POZIOM ROZSZERZONY

 • trwa 180 minut,
 • składa się tylko z zadań otwartych,
 • maksymalnie można zdobyć 50 punktów.
Zapisz się
kursy jezykowe indywidualne

Zdaj maturę z matematyki z nami. Korepetycje i kursy maturalne w Edutte

Aby wspomóc uczniów w tym zadaniu stworzyliśmy specjalne kursy maturalne z matematyki. Kurs przygotowawczy do matury nie tylko służy poszerzeniu wiedzy, ale uczy również analitycznego myślenia. Skuteczne kursy maturalne mogą podnieść wynik egzaminu o co najmniej kilka procent.

Co robimy na kursach maturalnych z matematyki?

 • Kompleksowo powtarzamy materiał objęty podstawą programową.
 • Uczymy rozpoznawania schematów rozwiązań wszystkich typów zadań.
 • Ćwiczymy rozwiązywanie dużej liczby zadań na każdy temat.
 • Przekazujemy dodatkowe ćwiczenia do samodzielnej pracy w domu.
 • Omawiamy prace domowe, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.
 • Korzystamy z wielu materiałów i repetytoriów.
 • Trenujemy na arkuszach egzaminacyjnych.

Jak organizujemy kursy przygotowujące do matury z matematyki. Szczegółowa organizacja zajęć

separator
1.

Kursy maturalne obejmują od 73 do 84 godzin (jedna godzina to 60 minut) w zależności od terminu rozpoczęcia kursu – standardowo jest to 2 razy w tygodniu po 90 minut. Jeśli rozpoczniemy zajęcia na początku września, to mamy szansę na dłuższy kurs.

2.

Możemy zwiększyć liczbę lekcji w tygodniu do dwóch razy po 2 godziny, żeby w krótszym czasie omówić materiał.

3.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu prowadzimy indywidualnie lub w małych grupach (2-3-osobowe lub 4-osobowe), dlatego liczbę lekcji łatwo dostosować do uczestników.

4.

Możemy szybko odpowiedzieć na potrzeby poszczególnych uczniów i dostosować powtórki do indywidualnych wymagań, aby jak najdokładniej omówić tematy trudne dla tych poszczególnych osób.

Kurs przygotowawczy do matury z matematyki – liczba, zakres godzin i częstotliwość zajęć

KURSY MATURALNE Z MATEMATYKI
MATEMATYKA KURS
POZIOM PODSTAWOWY
MATEMATYKA KURS
POZIOM ROZSZERZONY
72 godziny84 godziny
2 × 90 minut tygodniowo2 × 90 minut tygodniowo
Zapisz się

Chcesz zapytać o kursy maturalne i korepetycje do egzaminu z matematyki dla Twojego dziecka? A może szukasz korepetycji z innych przedmiotów?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego,
telefonicznie pod numerem: 730 850 887,
mailowo: office@edutte.com.

Kurs przygotowujący do matury z języka angielskiego

Najczęściej wybieranym językiem nowożytnym podczas egzaminu maturalnego jest język angielski. Znajomość angielskiego przyda się uczniom nie tylko podczas egzaminu, ale w codziennym życiu, podróżach lub środowisku pracy.

Z czego składa się matura z języka angielskiego?

 • Z części pisemnej, ocenianej przez zewnętrznych egzaminatorów wpisanych do ewidencji okręgowej komisji egzaminacyjnej, którą można napisać w wersji podstawowej lub rozszerzonej, w zależności od umiejętności ucznia lub wymogów uczelni, na której chce studiować.
 • Z części ustnej, ocenianej przez zespół egzaminacyjny, mającej jednolitą formułę dla wszystkich zdających.

CZĘŚĆ PISEMNA MATURY Z ANGIELSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY (B1)

 • Na rozwiązanie arkusza przewiduje się 120 minut.
 • Zadania obejmują: rozumienie ze słuchu oraz tekstu czytanego, znajomość środków językowych (słownictwo i struktury gramatyczne), wypowiedź pisemną.
 • Najczęściej występują zadania zamknięte (należy wybrać lub dopasować właściwą odpowiedź).
 • Rozumienie ze słuchu, to nagrania adaptowanych tekstów takich, jak: komunikaty, instrukcje, rozmowy, wywiady, dyskusje i narracje, do których są załączone 3–4 zadania (całość trwa ok. 20 min).
 • Rozumienie tekstu czytanego, to 3–4 teksty na tematy literackie, publicystyczne czy informacyjne, o łącznej długości ok. 900–1200 słów, do których są załączone ćwiczenia zamknięte.
 • Znajomość środków językowych, to 2–3 zadania zamknięte, które oparte są na tekstach autentycznych, adaptowanych lub pojedynczych zdaniach sprawdzających wiedzę leksykalno-gramatyczną.
 • Wypowiedź pisemna, to tekst użytkowy na 80–130 słów, np.: list, e-mail, wpis na blogu lub na forum internetowym z elementami opisu, relacji zdarzeń, uzasadnienia opinii, przedstawienia zalet i wad danych rozwiązań czy poglądów. W tej części punktowana jest przede wszystkim umiejętność komunikacyjna – w klarowny sposób należy przekazać informacje zawarte w poleceniu. Oceniany jest też tutaj zakres słownictwa i struktur gramatycznych oraz poprawność ich użycia.
 • Podczas matury z angielskiego nie można korzystać ze słownika.
 • Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 50 (słuchanie – 15, czytanie – 15, znajomość środków językowych – 10, wypowiedź pisemna – 10).

CZĘŚĆ PISEMNA MATURY Z ANGIELSKIEGO - POZIOM ROZSZERZONY (B2/C1)

 • Na rozwiązanie arkusza przewiduje się 150 minut.
 • Zakres zadań jest taki sam, jak na poziomie podstawowym, ale ma wyższy stopień trudności leksykalno-gramatycznej (B2/C1).
 • Wypowiedź pisemna musi zawierać 200–250 słów.
 • Wyniki z egzaminu są przedstawiane procentowo. Aby zdać egzamin maturalny z j. angielskiego należy uzyskać co najmniej 30% z części pisemnej i przynajmniej 30% z części ustnej.

CZĘŚĆ USTNA MATURY Z ANGIELSKIEGO

 • Trwa 15 min. (w tym, 1 minuta na zapoznanie się z treścią pytań).
 • Główne kryterium oceny, to sprawność komunikacyjna. 60% całej punktacji przyznaje się za osiągnięcie celu komunikacyjnego, czyli przekazanie i zrozumienie treści.
 • Pozostałe 40% można uzyskać za język wypowiedzi. Oceniany jest zakres i poprawność użycia słownictwa oraz gramatyki, wymowa i płynność wypowiedzi.
 • Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 30.

Skuteczne korepetycje i kursy maturalne z angielskiego w szkole językowej Edutte

Aby pomóc uczniom w powtórce materiału do egzaminu maturalnego z języka angielskiego, stworzyliśmy kompleksowy kurs maturalny, który realizuje szkoła językowa Edutte.

Kurs maturalny z języka angielskiego w sposób systematyczny pomaga przyswajać wiedzę obowiązującą na egzaminie, zarówno pisemnym, jak i ustnym. Powtarzamy kluczowe słownictwo i struktury gramatyczne, ćwiczymy wymagane formy wypowiedzi w mowie i piśmie. Rozwiązujemy zadania na rozumienie tekstu czytanego i słuchanego, czy też zadania gramatyczno-leksykalne (uzupełnianie luk, parafrazy, słowotwórstwo). Pracujemy nad płynną i poprawną wypowiedzią oraz nad bogatym w słownictwo i zaawansowane struktury, wyrażaniem się na piśmie.

Zapisz się
kursy jezykowe indywidualne

Kurs maturalny z języka angielskiego obejmuje

 • powtórkę materiału, który obowiązuje na egzaminie, w zależności od wybranego poziomu,
 • powtórzenie gramatyki (zasady i ćwiczenia wszystkich typów zadań, np. słowotwórstwa, parafrazowania zdań),
 • wzbogacanie słownictwa wraz ze środkami funkcjonalnymi (zwroty komunikacyjne),
 • ćwiczenia ze słuchu wraz z zadaniami,
 • konwersacje w formacie ustnego egzaminu,
 • redagowanie dłuższego tekstu (zasady pisania różnych form, używanie różnorakich struktur i słów, tworzenie treści adekwatnej do polecenia),
 • zadania bazujące na wytycznych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
 • pisanie próbnych arkuszy egzaminacyjnych,
 • dodatkowe materiały przygotowujące do matury z angielskiego (materiały własne i zebrane),
 • rekomendacje do pracy własnej poza lekcjami (aplikacje, platformy, linki do materiałów audiowizualnych).

Organizacja nauki – kursy i korepetycje przygotowujące do matury z języka angielskiego

separator
1.

Zajęcia prowadzimy indywidualnie lub w małych grupach (2-, 3- lub 4-osobowych), dlatego liczbę lekcji łatwo dostosować do uczestników.

2.

Długość kursu waha się między 48 a 84 godz. (godzina lekcyjna trwa 60 min), w zależności od miesiąca, w którym rozpoczynamy kurs oraz od długości pojedynczej lekcji.