Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

separator

Wszyscy uczniowie kończący szkołę podstawową przystępują do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny egzamin ucznia. Na podstawie wyników z trzech przedmiotów: języka polskiego, angielskiego oraz matematyki uczeń zostanie przyjęty do szkoły średniej.

Egzamin na koniec podstawówki może być stresujący nie tylko dla ucznia, ale i dla rodziców. Aby skutecznie przygotować się do egzaminu po ósmej klasie, warto nie tylko odświeżyć wiedzę, ale też zminimalizować stres i niepewność.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Kursy i korepetycje w Edutte

Jednym z przedmiotów egzaminacyjnych jest język polski. Egzamin ósmoklasistyjęzyka polskiego obejmuje zagadnienia gramatyczne, znajomość lektur szkolnych oraz pisanie krótszych i dłuższych form wypowiedzi. Oprócz wypracowania, na egzaminie z języka polskiego dla 8 klasy znajdują się również zadania zamknięte –  polegające na wybraniu właściwej odpowiedzi i otwarte – rozszerzone, dłuższe odpowiedzi o charakterze argumentacyjnym.

Arkusz egzaminacyjny składa się z różnej liczby zadań: od 17 do 26, na napisanie egzaminu uczniowie mają 120 minut. W szczególnych przypadkach na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej czas ten może być wydłużony do 180 minut.

Skuteczne korepetycje i kursy do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego tylko z nami!

Nasi korepetytorzy z języka polskiego to wysoko wykwalifikowana kadra z ponad 10-letnim doświadczeniem.

Program korepetycji i kursów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty zawiera wszystkie niezbędne zagadnienia, które są wymagane przez podstawę programową dla ósmoklasistów. Praca jest wyłącznie ukierunkowana na przygotowanie do egzaminu.

Zapisz się
kursy jezykowe indywidualne

Korepetycje do egzaminu ósmoklasisty obejmują:

 • przygotowanie gramatyczne oraz naukę o języku,
 • praktyczne ćwiczenia pisania,
 • nacisk na rozwijanie słownictwa,
 • trenowanie rozumienia tekstu czytanego,
 • omówienie lektur,
 • powtórkę teorii literatury
 • pisanie arkuszy egzaminacyjnych,
 • dodatkowe materiały i prace domowe,
 • naukę radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym.

Stawiamy na indywidualne preferencje w nauce i specyficzne potrzeby każdego ucznia. Podczas naszych kursów i korepetycji używamy innowacyjnych rozwiązań, aby zadbać nie tylko o wiedzę, ale również zmniejszyć stres związany z egzaminem ósmoklasisty.

Jak przygotowujemy tematy kursów przygotowujących do egzaminów po ósmej klasie?

 • Dobieramy zagadnienia na podstawie najnowszych podręczników i repetytoriów.
 • Dostosowujemy się do materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Przywiązujemy specjalną wagę do pisania wypracowań.
 • Tłumaczymy specyfikę form wypowiedzi.
 • Wyjaśniamy zasady punktowania.
 • Udzielamy indywidualnej informacji zwrotnej do prac uczniów

Zgodnie z filozofią Edutte, bierzemy czynny udział w procesie edukacji uczniów i wspieramy ich rozwój. Każdy uczęszczający na nasze korepetycje podniesie poziom swoich kompetencji językowych, a także rozwinie ambicję, pewność siebie i dyscyplinę. Dzięki temu podczas egzaminu będzie czuć się komfortowo.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego rozpoczyna się od diagnozy umiejętności na podstawie testu. Na pierwszych lekcjach oceniamy tempo i styl uczenia się oraz zaangażowanie ucznia i dostosowujemy do tego liczbę godzin kursu i prace domowe, co przekłada się na dobre wyniki w dalszej nauce i na egzaminie.

W trakcie spotkań motywujemy do systematycznej pracy, regularnie powtarzamy materiał, piszemy i dyskutujemy w przyjaznej atmosferze. Dajemy też wskazówki i praktyczne ćwiczenia, jak uczyć się skutecznie oraz jak radzić sobie ze zmęczeniem i niepokojem związanym z egzaminem. Stawiamy na bezstresowe przeprowadzenie powtórki do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego!

Jak organizujemy kursy i korepetycje przygotowujące do egzaminów ósmoklasistów?

separator
1.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu od września do maja.

2.

Lekcje trwają 90 minut.

3.

Małe grupy – 2, 3 lub 4-osobowe.

4.

Umożliwiamy indywidualne korepetycje i powtarzanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w trybie raz w tygodniu 60 minut lub dwa razy w tygodniu 60 minut – po pierwszych zajęciach korepetytor zarekomenduje odpowiedni tryb powtórek.

Chcesz zapytać o szczegóły kursów i korepetycji do egzaminów ósmoklasisty dla Twojego dziecka?

Prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego,
telefonicznie pod numerem: 730 850 887,
mailowo: office@edutte.com.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Wszyscy uczniowie kończący szkołę podstawową przystępują do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Wyniki rzutują na możliwość podjęcia nauki w szkole średniej oraz na przyszłość zawodową, dlatego warto, aby uczeń dobrze przygotował się do tak ważnego etapu. Niezbędne mogą się okazać skuteczne korepetycje przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty polega na powtórzeniu materiału zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji Edukacyjnej, opanowaniu niezbędnej wiedzy oraz znajomości arkusza egzaminacyjnego z matematyki, a to przekłada się na  zminimalizowanie stresu.

Zapisz się
kursy jezykowe indywidualne

Skuteczne kursy i korepetycje z matematyki przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty tylko z nami!

Edutte oferuje kompleksowe przygotowanie do egzaminu 8-klasisty z matematyki. Taka powtórka materiału przed egzaminem doda pewności uczniowi, że poprawnie opanuje cały materiał i uzyska satysfakcjonujący wynik na koniec szkoły. Po powtórkach wiedzy niezbędnej do zdania  egzaminu ósmoklasisty przejdziemy do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych oraz próbnych testów dla 8-klasistów.

egzaminie z matematyki klasy 8 warto wiedzieć, że:

 • na rozwiązanie arkusza z matematyki jest 100 minut,
 • test zawiera 19–23 zadań,
 • na początku umieszczone są zadania zamknięte, za które uczeń może zdobyć około połowy wszystkich punktów,
 • następne są do rozwiązania zadania otwarte – około sześciu, ocenianie przez egzaminatorów z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zadania obejmują wszystkie działy matematyki omawiane w szkole podstawowej, są one zgodne z wymogami CKE na dany rok szkolny.

Jak organizujemy przygotowanie ucznia do egzaminu ośmioklasisty z matematyki?

 • Przygotowanie do egzaminu odbywa się indywidualnie lub w małych grupach – do 4 osób.
 • Przed rozpoczęciem korepetycji z matematyki diagnozujemy umiejętności na podstawie testu.
 • Na pierwszych godzinach kursu oceniamy tempo i styl uczenia się oraz zaangażowanie ucznia. Dostosowujemy do tego liczbę godzin kursu i prace domowe, co wpływa na dobre wyniki w dalszej nauce i na egzaminie.
 • Zajęcia trwają 90 min lub 120 min tygodniowo (zależnie od diagnozy).
 • Lekcje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu od września do maja.

Zgodnie z filozofią Edutte, przez cały kurs bierzemy czynny udział w edukacji uczniów: motywujemy do systematycznej pracy, regularnie powtarzamy materiał, zachęcamy do robienia prac domowych i omawiamy je na zajęciach. Dzięki temu, że ćwiczymy wiele razy wszystkie zadania, dzieci uczą się powtarzalnych struktur rozwiązań i są w stanie je sprawnie rozpoznać oraz skutecznie zastosować na teście.

Dajemy też wskazówki i prowadzimy praktyczne ćwiczenia jak uczyć się efektywnie oraz jak radzić sobie ze zmęczeniem i niepokojem związanym z egzaminem po ósmej klasie. Z nami zniwelujesz stres związany z egzaminem z matematyki!

Korepetycje z matematyki do egzaminu ósmoklasisty obejmują:

separator

Powtórzenie wszystkich działów matematyki zawartych w podstawie programowej

Wytłumaczenie typów zadań

Praktyczne ćwiczenie pisania równań do zadań tekstowych

Nacisk na indywidualne rozwiązywanie zadań

Pracę na podstawie repetytorium i arkuszy egzaminacyjnych

Dodatkowe materiały i prace domowe

Tłumaczenie specyfiki podawania rozwiązań i odpowiedzi na egzaminie

Wyjaśnienie zasad punktowania

Naukę radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym

Jak przygotowujemy się do egzaminów ósmoklasistów podczas korepetycji z matematyki?

separator
1.

Dobieramy zagadnienia z najnowszych podręczników i repetytoriów.

2.

Dostosowujemy je do materiałów od CKE.

3.

Podczas lekcji podążamy za uczniem i dodajemy zadania w razie trudności w danym temacie.

4.

Na zajęciach przywiązujemy dużą wagę do ćwiczenia zadań.

Każdy uczeń korzystający z naszych korepetycji dla 8. klasy z matematyki podniesie poziom swojej wiedzy i uzyska umiejętność rozwiązywania zadań w arkuszu egzaminacyjnym dla 8-klasistów. Rozwinie także pewność siebie i dyscyplinę nauki. Podczas egzaminu po ukończeniu szkoły podstawowej będzie czuł się komfortowo. Dzięki rozwiązywaniu próbnych arkuszy egzaminacyjnych, format egzaminu będzie mu dobrze znany. Oprócz dobrego wyniku uczeń zyska spokój, uważność, skuteczność i precyzję myślenia.

Zapisz się

Chcesz zapytać o szczegóły nauki podczas kursów i korepetycji do egzaminów ósmoklasisty dla Twojego dziecka?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego,
telefonicznie pod numerem: 730 850 887,
mailowo: office@edutte.com.

Kursy i korepetycje do egzaminu ósmoklasisty język angielski

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego jest pierwszym poważnym, życiowym wyzwaniem dla ucznia. Każdy powinien powtórzyć obowiązujący materiał, aby dobrze przygotować się do egzaminu na koniec szkoły podstawowej. Pomocne mogą okazać się skuteczne korepetycje przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

Dobry wynik z egzaminu ósmoklasisty z angielskiego będzie rzutował na wybór szkoły, do której będzie chciał pójść uczeń, umożliwi mu też realizowanie planów edukacyjnych. Warto powtórzyć materiał i rozwiązać kilka próbnych testów, żeby mieć pewność, że uczeń jest należycie przygotowany. Ponieważ egzamin z języka angielskiego dla uczniów ósmej klasy może być stresujący, dobrze jest podejść do tematu kompleksowo: zadbać przed egzaminem o czas potrzebny do powtórzenia całego materiału i o spokój wewnętrzny, odporność psychiczną. Pomóc mogą w tym także nasze dodatkowe kursy mindfulness.

kursy jezykowe dla doroslych zdalne online

Korepetycje z języka angielskiego do egzaminu 8-klasisty w Edutte

Jednym z przedmiotów egzaminacyjnych na koniec ósmej klasy jest język angielski. Egzamin trwa 90 minut, w jego trakcie sprawdza się: wiedzę gramatyczną, leksykalną, rozumienie nagrań i czytanie ze zrozumieniem oraz umiejętność pisania na poziomie A2/B1.

Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego składa się z pięciu części:

 • rozumienie ze słuchu,
 • znajomość funkcji językowych – zwroty stosowane w codziennych sytuacjach,
 • rozumienie tekstów pisanych,
 • znajomość środków językowych – gramatyka i słownictwo w zadaniach zamkniętych i otwartych),
 • wypowiedź pisemna.
kursy jezykowe indywidualne

Skuteczne kursy i korepetycje do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego tylko z nami!

Edutte oferuje wszechstronne zajęcia i przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego dla 8 klasy. Kursy mają na celu uporządkowanie wiedzy oraz intensywną powtórkę materiału.

Korepetycje do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego obejmują:

 • autorskie testy poziomujące, tj. oznaczające poziom wiedzy ucznia,
 • powtórzenie gramatyki języka angielskiego dla klas ósmych szkoły podstawowej,
 • powtórkę słownictwa wraz z funkcjami językowymi w podziale na sekcje tematyczne,
 • ćwiczenia w mowie z gramatyki i słownictwa,
 • pisanie wymaganych form wypowiedzi,
 • pracę na zadaniach egzaminacyjnych, która pozwala poznać i udoskonalić sposoby rozwiązywania poszczególnych typów ćwiczeń (szczególnie zadań otwartych),
 • wyjaśnienie zasady punktacji zadań w arkuszach,
 • naukę strategii pisania egzaminu z języka angielskiego, m.in.: zaznajomienie z systemem oceniania, poznanie wagi pracy pisemnej, rozwiazywanie zadań otwartych, powtórne sprawdzanie odpowiedzi,
 • próbny egzamin z j. angielskiego dla 8 klasy na podstawie arkuszy z poprzednich lat pozwalający oswoić się z sytuacją egzaminacyjną i nauczyć pracy pod presją czasu.

Jak organizujemy kursy i korepetycje przygotowujące do egzaminów ósmoklasistów z angielskiego?

separator

Tworzymy małe grupy uczniów (2-, 3-osobowe lub 4-osobowe)