Wiele osób już przekonało się do nauki przez Internet, ale nadal niektórzy rodzice zastanawiają się czy angielski dla dzieci online ma sens?

Nauka zdalna ma inną strukturę, ale dobrze prowadzona jest równie skuteczna co zajęcia w realnych warunkach.

Takie aspekty jak rozmowa i ćwiczenie w mowie konkretnych elementów gramatyki jak np. czasy w j. angielskim, słuchanie, czytanie, oglądanie wszelkich audiowizualnych pomocy, gry i quizy właściwie nie różnią się od lekcji stacjonarnych. Nawet pisanie można robić na czacie, a bardziej rozbudowane formy jak listy czy eseje uczniowie przesyłają do nauczyciela mailem.

Trudniej odwzorować jedynie zabawy ruchowo-przestrzenne, ale pewne elementy ruchu udaje nam się włączać do lekcji. 

Nasza szkoła językowa proponuje bardzo elastyczne podejście do trybu uczenia: prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe stacjonarnie, całkowicie online lub w wersji łączonej: jeśli uczestnik jest np. zakatarzony lub przebywa na kwarantannie łączy się na zajęcia poprzez wybrany komunikator (Google meet, Teams, Zoom, skype lub inne), a pozostali kursanci biorą udział w zajęciach realnie. Pozwala to uniknąć nieobecności i zaległości, a uczniowie mają wartościową kontynuację nauki. Ta formuła sprawdza się zarówno przy kursach angielskiego i hiszpańskiego dla dzieci i dorosłych, jak i przy szkoleniach językowych dla firm.

Aby zintensyfikować efekty nauki prowadzimy notatki z lekcji na naszej platformie edutte.langlion.com: każdy uczeń ma dostęp do zakładki ze swoim kursem i na bieżąco może powtarzać słownictwo i struktury, które zamieszcza tam nauczyciel. Ponadto lektorzy w ramach prac domowych przekazują na platformie linki do materiałów wizualnych: filmików edukacyjnych, quizów i innych nagrań, które są najlepszym sposobem na powtarzanie w domu nawet dla najmłodszych dzieci. Według badań bardzo małe dzieci do okresu skończenia edukacji wczesnoszkolnej postrzegają pisemne prace domowe jako karę i robią je bardzo niechętnie. Ponieważ lekcje językowe często odbywają się tylko raz lub dwa razy w tygodniu, a zależy nam, aby dzieci miały kontakt z językiem pomiędzy zajęciami – proponujemy im do słuchania, śpiewania i oglądania piosenki i kreskówki. Takie zadania robią z przyjemnością i ochotą, a przekłada się to na ich zapamiętywanie słownictwa, rozumienie ze słuchu oraz asymilację materiału w mowie. 

A dla zapominalskich mamy podpowiedź: ustaw przypomnienie w telefonie lub umów się na wspólne słuchanie z kolegą z grupy – powtórki to frajda!, zwłaszcza jeśli prowadzą potem do podium na Kahoot.